Το κρητικό χωριό.

by katerinavigli

Το κρητικό χωριό.

Το κρητικό χωριό. Ερήπεια, φως και λόφοι.

A village in Crete. Ruins, light and hills.