Πάντα ῥεῖ

by katerinavigli

Πάντα ῥεῖ

Πάντα ῥεῖ
Με τα χρόνια, ο ποταμός άλλαξε πορεία. Η γέφυρα αυτή είναι πολύ πολύ παλιά.
In time, the river has changed it’s course.This bridge is very very old.

“ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμϐαίνουσιν, ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ”

Αυτοί που μπαίνουν στα ίδια ποτάμια δέχονται συνέχεια άλλα κι άλλα νερά

Ever-newer waters flow on those who step into the same rivers

Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος (Heraclitus of Ephesus)